Kanisterapija

Kas tas ir?

Kanisterapija ir viena no zooterapijas nozarēm, kur terapeita pienākumus veic speciāli apmācīts un sertificēts suns. Kanisterapija ir papildu rehabilitācijas veids, kas pastiprina pamatrehabilitācijas efektivitāti, tomēr to var izmantot arī kā pastāvīgu rehabilitācijas veidu. Tā var palīdzēt risināt problēmas psihiskajā, fiziskajā, intelektuālajā un sabiedriskajā jomā. 

Kā tas notiek?
Nodarbības plānu katram bērnam sastāda fizioterapeits Nodarbība norisinās fizioterapeita un suņa pavadoņa uzraudzībā un ilgst vidēji 15-30 minūtes. Pēc nodarbības kopā ar vecākiem  tiek izvērtēta nodarbības gaita un nepieciešamības gadījumā veiktas korekcijas programmā.

Ieguvumi no kanisterapijas:

  • atgūta uzticēšanās sajūta;
  • attīstīta neatkarība, iecietība un paškontrole;
  • paaugstināta pašapziņa un iniciatīva (bērnam redzot, ka suns paklausa viņa dotajām komandām)
  • attīstīta empātija;
  • mazinās muskuļu tonuss;
  • uzlabojas un atjaunojas kustību koordinācija (labvēlīgi tiek ietekmēta sīkā un lielā motorika);
  • uzlabojas ķermeņa stāja;
  • līdzsvarojas uzbudinājuma un kavēšanas procesi centrālajā nervu sistēmā;
  • veidojas jauni nosacījuma refleksi;
  • runas attīstība (bērns mācās pareizi un skaidri izrunā komandas sunim).